LRS-35 , منبع تغذیه کف خواب مین ول 35 وات , منبع تغذیه 35 وات Mean Well

LRS-35 , منبع تغذیه کف خواب مین ول 35 وات , منبع تغذیه 35 وات Mean Well
قیمت: 53,000 تومان 5 % تخفیف برای سفارش از طریق برگ نما

سفارش با تلگرام
LRS-35 , منبع تغذیه کف خواب مین ول 35 وات , منبع تغذیه 35 وات Mean Well

الکترو صنعت بابایی/دانیال بابائیان پیشگام در زمینه ی برق صنعتی ، اتوماسیون صنعتی ، الکترونیک صنعتی و تجهیزات برق صنعتی قادر به ارایه امور ذیل می باشد

منبع تغذیه سوئیچینگ کف خواب منویل و منبع تغذیه ریلی مین ول تایوان Mean Well

LRS-35 : منبع تغذیه کف خواب مین ول 35 وات - منبع تغذیه 35 وات Mean Well
LRS-35-5 : منبع تغذیه کف خواب مین ول 5 ولت 7 آمپر - منبع تغذیه 5 ولت 7 آمپر
LRS-35-12 : منبع تغذیه کف خواب مین ول 12 ولت 3 آمپر - منبع تغذیه 12 ولت 3 آمپر
LRS-35-15 : منبع تغذیه کف خواب مین ول 15 ولت 2.4 آمپر - منبع تغذیه 15 ولت 2.4 آمپر
LRS-35-24 : منبع تغذیه کف خواب مین ول 24 ولت 1.5 آمپر - منبع تغذیه 24 ولت 1.5 آمپر
36-LRS-35 : منبع تغذیه کف خواب مین ول 36 ولت 1 آمپر - منبع تغذیه 36 ولت 1 آمپر
LRS-35-48 : منبع تغذیه کف خواب مین ول 48 ولت 0.8 آمپر - منبع تغذیه 48 ولت 0.8 آمپر

جهت برقراری ارتباط می توانید همه روزه (بجز شنبه ها) با شماره تلفن‌ ذکر شده تماس حاصل فرمایید.

-- الکترو صنعت بابایی / دانیال بابائیانپیوست ها - LRS-35 , منبع تغذیه کف خواب م...
سفارش با تلگرام

1031
5 تیر 1396 - 13:31 13 شهریور 1396 - 15:04
power supplyLRS-35منبع تغذیه 35 واتمنبع تغذیه کف خواب مین ول 35 واتمنبع تغذیه 35 وات Mean WellLRS-35-5منبع تغذیه مین ول 5 ولت 7 آمپرمنبع تغذیه کف خواب 5 ولت 7 آمپرLRS-35-12منبع تغذیه 12 ولت 3 آمپرمنبع تغذیه مین ول 12 ولت 3 آمپرمنبع تغذیه کف خواب 12 ولت 3 آمپرLRS-35-15منبع تغذیه 15 ولت 2.4 آمپرمنبع تغذیه مین ول 15ولت 2.4 آمپرمنبع تغذیه کف خواب 15ولت 2.4آمپرLRS-35-24منبع تغذیه 24 ولت 1.5 آمپرمنبع تغذیه کف خواب24ولت 1.5 آمپرمنبع تغذیه مین ول 24ولت 1.5 آمپر36-LRS-35منبع تغذیه 36 ولت 1 آمپرمنبع تغذیه مین ول 36 ولت 1 آمپرمنبع تغذیه کف خواب 36 ولت 1 آمپرLRS-35-48منبع تغذیه 48 ولت 0.8 آمپرمنبع تغذیه کف خواب 48ولت 0.8آمپرمنبع تغذیه مین ول 48ولت 0.8 آمپرمنبع تغذیه سوئیچینگ کف خوابمنبع تغذیه ریلی مین ولمین ول تایوان Mean WellPower 35WMaan well 35W5V-7A12V-3A15V-2.4A15V-2A24V-1.5A24V-1A36V-1A36V-1A MW48V-800mA48V-0.8APower Supply Vمنبع تغذیه کف خواب مین ول 5 ولتLRS-35 MWLRS-35 Mean WellPower LRS-35Switching LRS-35Supply LRS-35Power Supply LRS-35Suplly LRS-3535Wat35Wat MW35Wat Mean WellPower 35WatSupply 35WatPower Supply 35WatSuplly 35Wat35Watt35Watt MW35Watt Mean WellPower 35WattSupply 35WattPower Supply 35WattSuplly 35Watt35W-5V35W-5V MW35W-5V Mean WellPower 35W-5VSupply 35W-5VPower Supply 35W-5VSuplly 35W-5VSuplly 35W-5VSwitching 35W-5V35Wat-5Volt35Wat-5Volt MW35Wat-5Volt Mean WellPower 35Wat-5VoltSupply 35Wat-5VoltPower Supply 35Wat-5VoltSuplly 35Wat-5Volt5V-35W5V-35W MW5V-35W Mean WellPower 5V-35WSupply 5V-35WPower Supply 5V-35WSuplly 5V-35W5Volt-35Wat5Volt-35Wat MW5Volt-35Wat Mean WellPower 5Volt-35WatSupply 5Volt-35WatPower Supply 5Volt-35Wat12V-35W12V-35W MW12V-35W Mean WellPower 12V-35WSupply 12V-35WSuplly 12V-35WPower Supply 12V-35W35W-12V35W-12V MW35W-12V Mean WellPower 35W-12VSupply 35W-12VPower Supply 35W-12VSuplly 35W-12V35W-12V MW12Volt-35Wat12Volt-35Wat MW12Volt-35Wat Mean WellPower 12Volt-35WatSupply 12Volt-35WatPower Supply 12Volt-35WatSuplly 12Volt-35Wat12Volt-35Watt12Volt-35Watt MW12Volt-35Watt Mean WellPower 12Volt-35WattSupply 12Volt-35WattPower Supply 12Volt-35WattSuplly 12Volt-35Watt35Wat-12Volt35Wat-12Volt MW35Wat-12Volt Mean WellPower 35Wat-12VoltSupply 35Wat-12VoltPower Supply 35Wat-12VoltSuplly 35Wat-12Volt35Watt-12Volt35Watt-12Volt MW35Watt-12Volt Mean WellPower 35Watt-12VoltSupply 35Watt-12VoltPower Supply 35Watt-12VoltSuplly 35Watt-12Volt12V-3A MW12V-3A Mean WellPower 12V-3ASupply 12V-3APower Supply 12V-3ASuplly 12V-3A12Volt-3Amper12Volt-3Amper MW12Volt-3Amper Mean WellPower 12Volt-3AmperSupply 12Volt-3AmperPower Supply 12Volt-3AmperSuplly 12Volt-3Amper3A-12V3A-12V MW3A-12V Mean WellPower 3A-12VSupply 3A-12VPower Supply 3A-12VSuplly 3A-12VSwitching 3A-12V3Amper-12Volt3Amper-12Volt MW3Amper-12Volt Mean WellPower 3Amper-12VoltSupply 3Amper-12VoltPower Supply 3Amper-12VoltSuplly 3Amper-12VoltLRS-35-15 Mean WellPower LRS-35-15Supply LRS-35-15Power Supply LRS-35-15Suplly LRS-35-15Switching LRS-35-1535W-15V35W-15V MW35W-15V MeanWellPower 35W-15VSupply 35W-15VPower Supply 35W-15VSuplly 35W-15V35Wat-15Volt35Wat-15Volt MW35Wat-15Volt MeanWellPower 35Wat-15VoltSupply 35Wat-15VoltPower Supply 35Wat-15VoltSuplly 35Wat-15Volt35Watt-15Volt35Watt-15Volt MW35Watt-15Volt Mean WellPower 35Watt-15VoltSupply 35Watt-15VoltPower Supply 35Watt-15VoltSuplly 35Watt-15Volt15V-35W15V-35W MW15V-35W Mean WellPower 15V-35WSupply 15V-35WPower Supply 15V-35WSuplly 15V-35W15Volt-35Wat15Volt-35Wat MW15Volt-35Wat Mean WellPower 15Volt-35WatSupply 15Volt-35WatPower Supply 15Volt-35WatSuplly 15Volt-35Wat15Volt-35Watt15Volt-35Watt MW15Volt-35Watt Mean WellPower 15Volt-35WattSupply 15Volt-35WattPower Supply 15Volt-35WattSuplly 15Volt-35Watt15V-2.4A MW15V-2.4A Mean WellPower 15V-2.4ASupply 15V-2.4APower Supply 15V-2.4ASuplly 15V-2.4A15Volt-2.4Amper15Volt-2.4Amper MW15Volt-2.4Amper Mean WellPower 15Volt-2.4AmperSupply 15Volt-2.4AmperPower Supply 15Volt-2.4AmperSuplly 15Volt-2.4Amper2.4A-15V2.4A-15V MW2.4A-15V Mean WellPower 2.4A-15VSupply 2.4A-15VPower Supply 2.4A-15VSuplly 2.4A-15V2.4Amper-15Volt2.4Amper-15Volt MW2.4Amper-15Volt Mean WellPower 2.4Amper-15VoltSupply 2.4Amper-15VoltPower Supply 2.4Amper-15VoltSuplly 2.4Amper-15Volt35W-24V35W-24V MW35W-24V Mean WellPower 35W-24VSupply 35W-24VPower Supply 35W-24VSuplly 35W-24V35Wat-24Volt35Wat-24Volt MW35Wat-24Volt Mean WellPower 35Wat-24VoltSupply 35Wat-24VoltPower Supply 35Wat-24VoltSuplly 35Wat-24Volt35Watt-24Volt35Watt-24Volt MW35Watt-24Volt Mean WellPower 35Watt-24VoltSupply 35Watt-24VoltPower Supply 35Watt-24VoltSuplly 35Watt-24Volt24V-35W24V-35W MW24V-35W Mean WellPower 24V-35WSupply 24V-35WPower Supply 24V-35WSuplly 24V-35W24Volt-35Wat24Volt-35Wat MW24Volt-35Wat Mean WellPower 24Volt-35WatSupply 24Volt-35WatPower Supply 24Volt-35WatSuplly 24Volt-35Wat24Volt-35Watt24Volt-35Watt MW24Volt-35Watt Mean WellPower 24Volt-35WattSupply 24Volt-35WattPower Supply 24Volt-35WattSuplly 24Volt-35Watt24V-1.5A MW24V-1.5A Mean Wellpower 24V-1.5ASupply 24V-1.5APower Supply 24V-1.5ASuplly 24V-1.5ASwitching 24V-1.5A24Volt-1.5Amper24Volt-1.5Amper W24Volt-1.5Amper MW24Volt-1.5Amper Mean WellPower 24Volt-1.5AmperSupply 24Volt-1.5AmperPower Supply 24Volt-1.5AmperSuplly 24Volt-1.5Amper1.5A-24V1.5A-24V MW1.5A-24V Mean WellPower 1.5A-24VSupply 1.5A-24VPower Supply 1.5A-24VSuplly 1.5A-24V1.5Amper-24Volt1.5Amper-24Volt MW1.5Amper-24Volt Mean WellPower 1.5Amper-24VoltSupply 1.5Amper-24VoltPower Supply 1.5Amper-24VoltSuplly 1.5Amper-24Volt35W-48V35W-48V MW35W-48V Mean WellPower 35W-48VSupply 35W-48VPower Supply 35W-48VSuplly 35W-48V35Wat-48Volt35Wat-48Volt MW35Wat-48Volt Mean Well35Wat-48Volt PowerPower 35Wat-48VoltSupply 35Wat-48VoltPower Supply 35Wat-48VoltSuplly 35Wat-48Volt35Watt-48Volt35Watt-48Volt MW35Watt-48Volt Mean WellPower 35Watt-48VoltSupply 35Watt-48VoltPower Supply 35Watt-48VoltSuplly 35Watt-48VoltSwitching 35Watt-48Volt48V-35W48V-35W MW48V-35W Mean WellPower 48V-35WSupply 48V-35WPower Supply 48V-35WSuplly 48V-35W48Volt-35Wat48Volt-35Wat MW48Volt-35Wat Mean WellPower 48Volt-35WatSupply 48Volt-35WatPower Supply 48Volt-35WatSuplly 48Volt-35Wat48Volt-35Watt48Volt-35Watt MW48Volt-35Watt Mean WellPower 48Volt-35WattSupply 48Volt-35WattPower Supply 48Volt-35WattSuplly 48Volt-35Watt48V-800mA MW48V-800mA Mean WellPower 48V-800mASupply 48V-800mAPower Supply 48V-800mASuplly 48V-800mA48V-0.8A MW48V-0.8A Mean WellPower 48V-0.8ASupply 48V-0.8APower Supply 48V-0.8ASuplly 48V-0.8A48Volt-0.8Amper48Volt-0.8AmperMW48Volt-0.8Amper Mean WellPower 48Volt-0.8AmperSupply 48Volt-0.8AmperPower Supply 48Volt-0.8AmperSuplly 48Volt-0.8Amper0.8A-48V0.8A-48V MW0.8A-48V Mean WellPower 0.8A-48VSupply 0.8A-48VPower Supply 0.8A-48VSuplly 0.8A-48V800mA-48Volt800mA-48Volt MW800mA-48Volt Mean WellPower 800mA-48VoltPower Supply 800mA-48VoltSuplly 800mA-48VoltSwitching 800mA-48Voltمنبع تغذیه مین ول 35 واتمنبع تغذیه مینول 35 واتمنبع تغذیه کف خواب 35 واتمنبع تغذیه کف خواب مین ولمنبع تغذیه 5 ولت 7 آمپرمنبع تغذیه 5 ولت 7 آمپر MWمنبع تغذیه 5 ولت 7 آمپر Meanمنبع تغذیه 5 ولت 7 آمپر Wellمنبع تغذیه مینول 5 ولت 7 آمپرمنبع تغذیه کف خواب مین ول 7 آمپرمنبع تغذیه 12 ولت 3 آمپر MWمنبع تغذیه 12 ولت 3 آمپر Wellمنبع تغذیه 12 ولت 3 آمپر Meanمنبع تغذیه مینول 12 ولت 3 آمپرمنبع تغذیه کف خواب مین ول 3 آمپرمنبع تغذیه کف خواب مین ول 12 ولتمنبع تغذیه 15 ولت 2.4 آمپر MWمنبع تغذیه 15 ولت 2.4 آمپر Wellمنبع تغذیه 15 ولت 2.4 آمپر Meanمنبع تغذیه مینول 15 ولت 2.4 آمپرمنبع تغذیه کف خواب مین ول2.4آمپرمنبع تغذیه کف خواب مین ول 15 ولتمنبع تغذیه 24 ولت 1.5 آمپر MWمنبع تغذیه 24 ولت 1.5 آمپر Wellمنبع تغذیه 24 ولت 1.5 آمپر Meanمنبع تغذیه مینول 24 ولت 1.5 آمپرمنبع تغذیه کف خواب مین ول1.5آمپرمنبع تغذیه کف خواب مین ول 24 ولتمنبع تغذیه 36 ولت 1 آمپر MWمنبع تغذیه 36 ولت 1 آمپر Wellمنبع تغذیه 36 ولت 1 آمپر Meanمنبع تغذیه مینول 36 ولت 1 آمپرمنبع تغذیه کف خواب مین ول 1 آمپرمنبع تغذیه کف خواب مین ول 36 ولتمنبع تغذیه 48 ولت 0.8 آمپر MWمنبع تغذیه 48 ولت 0.8 آمپر Wellمنبع تغذیه 48 ولت 0.8 آمپر Meanمنبع تغذیه مینول 48 ولت 0.8 آمپرمنبع تغذیه کف خواب مین ول0.8آمپرمنبع تغذیه کف خواب مین ول 48 ولتپاور 35 واتمنبع تغدیه 35 واتپاور ساپلای 35 وات35 وات
این محصول را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید

محصولات مشابه - LRS-35 , منبع تغذیه کف خواب مین ول...