مجموع مجلات مهندسی برق مجلسی

نشریات و پایگاه های تجهیزات انتقال و توزیع برق انتشار مقالات علمی در گرایشهای مختلف مهندسی برق

مجله مهندسی برق مجلسی مجله ای است که به زبان انگلیسی (همراه با چکیده فارسی) به صورت فصل نامه منتشر میگردد. این مجله دارای نمایه بین المللی اسکوپوس بوده و چاپ مقاله در آن برای دانشجویان؛ اساتید و محققان دارای امتیاز علمی می باشد. آدرس سایت مجله www.mjee.org   است.  همراه با این مجله  چهار مجله دیگر در گرایشهای تخصصی زیر نیز به صورت فصلنامه منتشر می گردند:

مجله ادوات مخابراتی مجلسی بهآدرس الکترونیکی   td.majlesi.info

مجله مکاترونیک مجلسی به آدرس الکترونیکی ms.majlesi.info

مجله مدیریت انرژی مجلسی به آدرس الکترونیکی em.majlesi.info

مجله پردازش مولتی مدیا مجلسی  به آدرس الکترونیکی mp.majlesi.info

این برگ نما را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
برگ نماهای مرتبط
مجموع مجلات مهندسی برق مجلسی 1 out of 10 based on 1 ratings.