شرکت سرمایه گذاری شرکت مهد تجارت گستران عطار

انرژی های نو سرمایه گذاری نیروگاه خورشیدی و امور مربوطه

گروه عطار یک شرکت سرمایه گذاری در حوزه های مختلف اعم از نفتی، کشاورزی،پزشکی و علی الخصوص نیروگاه ها و مزارع خورشیدی کوچک و بزرگ مقیاس می باشد.

این برگ نما را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
برگ نماهای مرتبط
شرکت سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری 1 out of 10 based on 1 ratings.