توان دوم مدیریت اطلاعات توانما

سایر تولید کننده نرم افزارهای مستندسازی، ارایه و ارزیابی عملکرد

نرم افزار توانما که سامانه جامع "مستندسازی، ارایه و ارزیابی عملکرد" در سازمان های بزرگ و کوچک است با استفاده از محیطی کاربرپسند براساس اهداف یک مجموعه، کلیه اقدامات مدیران و کارکنان را ثبت و پس از آنالیز، گزارش های مورد نیاز درون و برون سازمانی را براساس مراحل زیر ارایه می¬کند:
1. ثبت و نگهداری کلیه اقدامات انجام شده توسط مدیران و کارکنان
2. تولید و ارایه گزارش های عملکرد و دستاورد
3. نظارت و ارزیابی مستمر بر کارآیی برنامه ها
4. دریافت بازخورد برای آنالیز گزارش ها و سنجش اثربخشی
این روش انحصاری شرکت توان دوم مدیریت اطلاعات در عین سهولت در اجرا، به لحاظ اینکه از مدرن ترین روش های برنامه نویسی در حوزهAnalyze Big Data بهره جسته است، می تواند اطلاعات بسیار ارزشمندی را نیز از آنالیز این فرآیند به مدیران عالی رتبه ارایه نماید و مزیت هایی نظیر ارتقا کمی و کیفی مستندسازی، گزارش های درون و برون سازمانی، ارزیابی عملکرد، دانش سازمانی، ارتباطات سازمانی و در نهایت بهره وری را برای بنگاه های اقتصادی فراهم نماید.

این برگ نما را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
برگ نماهای مرتبط
توان دوم مدیریت اطلاعات توان دوم مدیریت اطلاعات 1 out of 10 based on 1 ratings.