41 5821 گزارش تخلف

محصولات شرکت صنعتی دانش بنیان پایا پرس

پرس دروازه ای هیدرولیک

پرس دروازه ای هیدرولیک در ابعاد و تناژهای مختلف مطابق با سفارش مشتری

داکت بر

داکت بر مخصوص برش داکت های شرکت رعد و سایر شرکت ها تا سایز 100mm

ریل بر و برش ریل

ریل بر های 2 شکافه و چند شکافه طبق استاندارد شرکت رعد و سایر شرکت های تولید کننده