محصولات شرکت صنعتی دانش بنیان پایاپرس

پرس دروازه ای هیدرولیک

پرس دروازه ای هیدرولیک در ابعاد و تناژهای مختلف مطابق با سفارش مشتری

داکت بر دستی

داکت بر مخصوص برش داکت های شیاردار شرکت رعد و سایر شرکت ها تا سایز 100mm

ریل بر ریل های مینیاتوری

ریل بر های 2 شکافه و چند شکافه طبق استاندارد شرکت رعد و سایر شرکت های تولید کننده