شهر هوشمند

هوشمند سازی کاربرد های IOT در ایجادیک شهر هوشنمد

استفاده از تجهیزات الکترونیکی بخصوص سنسورها و انتقال  اطلاعات از طریق بستر شبکه های بی سیم( مانند 4G و WIFIو....) و جمع آوری انها در دیتا سنتر و پردازش "داده های بزرگ"(BigData) و در نهایت تصمیم گیری نهایی توسط سیستمهای هوشمند با استفاده از روشها و آلگوریتم های داده کاوی 

این برگ نما را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید
برگ نماهای مرتبط
شهر هوشمند 1 out of 10 based on 1 ratings.