ذغال مرگان ، جا زغالی morgan ، کلکتور کربن لرن ، اسلیپ رینگ CARBONE LORRAINE ،

راد الکتریک توزیع کننده محصولات شرکت MORGAN انگلیس در ایران، آمادگی خود را جهت ارائه تجهیزات انتقال جریان در زمینه‎های زیر اعلام می‎دارد
ذغال مرگان ،  جا زغالی morgan ، کلکتور کربن لرن ، اسلیپ رینگ CARBONE LORRAINE ،

راد الکتریک توزیع کننده محصولات شرکت MORGAN انگلیس در ایران، آمادگی خود را جهت ارائه تجهیزات انتقال جریان در زمینه‎های زیر اعلام می‎دارد.
1. شفت مارک مُرگان انگلیس.
• شفت سایز 10 با پیچ 6.
• شفت سایز 13 با پیچ 8.
• شفت سایز 16 با پیچ 10.
• شفت سایز 18 با پیچ 10.
• شفت سایز 20 با پیچ 10.
2. سیم شیلد مارک مُرگان انگلیس.
• سیم شیلد سایز 07/0 میلیمتر.
• سیم شیلد سایز 12/0 میلیمتر.
• سیم شیلد سایز 14/0 میلیمتر.
• سیم شیلد سایز 2/0 میلیمتر.
• سیم شیلد سایز 5/0 میلیمتر.
• سیم شیلد سایز 75/0 میلیمتر.
3. رینگ کربنی. سیل مکانیکی. کموتاتور مارک مُرگان انگلیس.
4. اسلیپ رینگ. اسلیپ رینگ ژنراتور. کلکتور مارک مُرگان انگلیس.
• اسلیپ رینگ ( کلکتور ) 2 رینگه سایز 20×40 میلیمتر.
• اسلیپ رینگ ( کلکتور ) 2 رینگه سایز 20×50 میلیمتر.
• اسلیپ رینگ ( کلکتور ) 2 رینگه سایز 25×60 میلیمتر.
• اسلیپ رینگ ( کلکتور ) 2 رینگه سایز 28×60 میلیمتر.
• اسلیپ رینگ ( کلکتور ) 2 رینگه سایز 30×60 میلیمتر.
• اسلیپ رینگ ( کلکتور ) 2 رینگه سایز 25×70 میلیمتر.
• اسلیپ رینگ ( کلکتور ) 2 رینگه سایز 30×70 میلیمتر.
• اسلیپ رینگ ( کلکتور ) 2 رینگه سایز 32×70 میلیمتر.

• اسلیپ رینگ ( کلکتور ) 3 رینگه سایز 22×60 میلیمتر.
• اسلیپ رینگ ( کلکتور ) 3 رینگه سایز 25×60 میلیمتر.
• اسلیپ رینگ ( کلکتور ) 3 رینگه سایز 30×60 میلیمتر.

• اسلیپ رینگ ( کلکتور ) 4 رینگه سایز 25×60 میلیمتر.
• اسلیپ رینگ ( کلکتور ) 4 رینگه سایز 28×70 میلیمتر.
• اسلیپ رینگ ( کلکتور ) 4 رینگه سایز 30×70 میلیمتر.
• اسلیپ رینگ ( کلکتور ) 4 رینگه سایز 32×70 میلیمتر.
• اسلیپ رینگ ( کلکتور ) 4 رینگه سایز 35×70 میلیمتر.
• اسلیپ رینگ ( کلکتور ) ژنراتور.
5. کفشک گرافیتی. بوش گرافیتی. پره گرافیتی مارک مرگان انگلیس.
6. جا ذغالی. جاذغالی. پایه ذغال. جا ذغالی ژنراتور. پایه ذغال ژنراتور. جاروبک. جاروبک ژنراتور مارک مُرگان انگلیس.
• جاذغالی انبری ( جاروبک پایه ذغال ) سایز 8×4 با قطر شفت 10 میلیمتر.
• جاذغالی انبری ( جاروبک پایه ذغال ) سایز 10×5 با قطر شفت 10 میلیمتر.
• جاذغالی انبری ( جاروبک پایه ذغال ) سایز 10×3/6 با قطر شفت 10 میلیمتر.
• جاذغالی انبری ( جاروبک پایه ذغال ) سایز 16×8 با قطر شفت 13 میلیمتر.
• جاذغالی انبری ( جاروبک پایه ذغال ) سایز 20×8 با قطر شفت 13 میلیمتر.
• جاذغالی انبری ( جاروبک پایه ذغال ) سایز 25×8 با قطر شفت 57 میلیمتر.
• جاذغالی انبری ( جاروبک پایه ذغال ) سایز 16×10 با قطر شفت 16 میلیمتر.
• جاذغالی انبری ( جاروبک پایه ذغال ) سایز 20×10 با قطر شفت 13 میلیمتر.
• جاذغالی انبری ( جاروبک پایه ذغال ) سایز 25×10 با قطر شفت 13 میلیمتر.
• جاذغالی انبری ( جاروبک پایه ذغال ) سایز 32×10 با قطر شفت 66 میلیمتر.
• جاذغالی انبری ( جاروبک پایه ذغال ) سایز 25×5/12 با قطر شفت 16 میلیمتر.
• جاذغالی انبری ( جاروبک پایه ذغال ) سایز 32×5/12 مدل سقفی.
• جاذغالی انبری ( جاروبک پایه ذغال ) سایز 32×16 با قطر شفت 18 میلیمتر.
• جاذغالی انبری ( جاروبک پایه ذغال ) سایز 40×20 با قطر شفت 25 میلیمتر.
• جازغالی ژنراتور ( جاروبک پایه زغال ).

7. ذغال. ذغال صنعتی. ذغال رکتیفایر. ذغال ژنراتور. ذغال لیفتراک. ذغال نیروگاهی. ذغال دینام جوش مارک مُرگان انگلیس.
• ذغال جوش اونان سایز 40×32×5/12.
• ذغال میلر کوچک سایز 20×10×5/6.
• ذغال میلر بزرگ سایز 32×19×5/9.
• ذغال جوش روسی سایز 36×20×5.
• ذغال تحریک جوش روسی سایز 36×20×5.
• ذغال ژنراتور چینی 32×10×8.
• زغال لیفتراکی.
• زغال مسی(متال دار).
• زغال کربنی.
• زغال صنعتی.

ذغال, ذغال صنعتی, کفشک گرافیتی, ذغال نیروگاهی, رینگ کربنی, بوش گرافیتی, پره گرافیتی, سیل مکانیکی, جا ذغالی, جاذغالی, اسلیپ رینگ, شفت, سیم شیلد, کلکتور, جاروبک, کموتاتور, زغال, زغال صنعتی, زغال نیروگاهی, ذغال دینام جوش, پایه ذغال, پایه زغال, ذغال رکتیفایر, ذغال لیفتراک, اسلیپ رینگ ژنراتور, جاروبک ژنراتور, جا ذغالی ژنراتور, پایه ذغال ژنراتور, ذغال ژنراتور, ذغال لیفتراکی,

14
18 مرداد 1395 - 18:05 2 آبان 1395 - 11:38