فروشگاه کیا صنعت "کیا صنعت"

فروش و اجرای ملزومات و پروژه های برق صنعتی

فروشگاه کیا صنعت در زمینه اجرای پروژه های برق صنعتی فعالیت داشته و پروژه هائی مانند مرقد امام (ره) ، تونل حکیم ، تونل صدر و انبار مکانیرزه هواپیمائی هما را در کارنامه خود دارد.

دانلود فایل کاتالوگ
برگ نماهای مرتبط
فروشگاه کیا صنعت 1 out of 10 based on 1 ratings.