سنگ نورانی stonelight.ir

نورپردازی در فضای شهری

نورپردازی در فضای شهری

- تاثیر نور پردازی بر افراد از لحاظ فیزیکولوژیکی و روانشناسی - نور روشی به منظور تامین امنیت و آسودگی بهتر در محیط می باشد.

تاریخچه LED

تاریخچه LED

برای اولین بار در در سال ۱۹۶۲ در مقیاس صنعتی تولید وبه بازار عرضه شد در آن سال LED تنها به رنگ قرمز و با ترکیب آلومینیوم،گالیم ،آرسناید بود