تولیدی نیک نور نیک نور

روشنایی شهری

شرکت نیک نور تولید کننده انواع پایه چراغ های خیابانی، برج های نوری، پایه های ترافیکی، دکل های رادیویی و مخابراتی، پایه پرچم و پایه دوربین های رصد پیرامونی در ارتفاع های مختلف و بر اساس خواست و نیاز مشتری، همچنین تامین کننده کلیه تجهیزات روشنایی، ضد انفجار و صفحات سولار می باشد.

این مجموعه قادر به طراحی و جانمایی روشنایی و حفاظت بصری برای محیط های وسیع همچون مراکز صنعتی و پایانه ها نیز هست.

برگ نماهای مرتبط
تولیدی نیک نور تولیدی نیک نور 1 out of 10 based on 7 ratings.