محصولات راد صنعت

کنتاکتورو بی متال

کنتاکتور های AC وDC،کنتاکتور های فرمان ،مینی کنتاکتور،کنتاکتور های خازنی

کلید هوایی

کلید های هوایی از رنج 400 تا 6300 آمپر با قدرت قطع 55 تا 120 کلیو آمپر

کلید کمپکت

کلید اتوماتیک از رنج 16 تا 800 آمپر با قدرت قطع 36-125 کلیو آمپر