تامین اینورتر و سروو درایو های برند میتسوبیشی MITSUBISHI

تامین اینورتر و سروو درایو میتسوبیشی
10 % تخفیف برای سفارش از طریق برگ نما

فروش انواع اینورترهای میتسوبیشی :

اینورتر میتسوبیشی سری F800 (MITSUBISHI INVERTER F800)

 • 1- INVERTER FR-F820
 • 2- INVERTER FR-F840

اینورتر میتسوبیشی سری A800 (MITSUBISHI INVERTER SERI A800)

 • 1- INVERTER FR-A820
 • 2- INVERTER FR-A840

اینورتر میتسوبیشی سری A700 (MITSUBISHI INVERTER SERI A700)

 • 1- INVERTER FR-A720
 • 2- INVERTER FR-A740

اینورتر میتسوبیشی سری F700 (MITSUBISHI INVERTER SERI F700)

 • 1- INVERTER FR-F720
 • INVERTER FR-F740-2


 • INVERTER FR-E710W-1
 • INVERTER FR-E720S-2
 • INVERTER FR-E720-3
 • INVERTER FR-E740-4

اینورتر میتسوبیشی سری D700 (MITSUBISHI INVERTER SERI D700)

 • INVERTER FR-D710W-1
 • INVERTER FR-D720S-2
 • INVERTER FR-D720-3
 • INVERTER FR-D740-4

MITSUBISHI ELECTRIC Servo Drive

 • MR-J3-10A-
 • MR-J3-10A
 • MR-J3-20A
 • MR-J3-20A1
 • MR-J3-40A
 • MR-J3-40A1
 • MR-J3-60A
 • MR-J3-70A
 • MR-J3-100A
 • MR-J3-200AN
 • MR-J3-200A4
 • MR-J3-350A
 • MR-J3-60A4
 • MR-J3-100A4
 • MR-J3-350A4
 • MR-J3-500A
 • MR-J3-500A4
 • MR-J3-700A
 • MR-J3-700A4
 • MR-J3-11KA
 • MR-J3-11KA4
 • MR-J3-15KA4
 • MR-J3-22KA
 • MR-J3-22KA4
 • MR-J3-DU30KA
 • MR-J3-DU37KA
 • MR-J3-DU30KA4
 • MR-J3-DU37KA4
 • MR-J3-DU45KA4
 • MR-J3-DU55KA4
 • MR-J3-CR55K
 • MR-J3-CR55K4
 • MR-J3-10A-RJ007
 • MR-J3-20A-RJ007
 • MR-J3-40A-RJ007
 • MR-J3-60A-RJ007
 • MR-J3-70A-RJ007
 • MR-J3-100A-RJ007
 • MR-J3-200AN-RJ007
 • MR-J3-350A-RJ007
 • MR-J3-11KB4
 • MR-J3-15KB
 • MR-J3-15KB4
 • MR-J3-22KB
 • MR-J3-22KB4
 • MR-J4-03A6
 • MR-J4-10A,
 • MR-J4-10A1
 • MR-J4-20A,
 • MR-J4-20A1
 • MR-J4-40A,
 • MR-J4-40A1
 • MR-J4-60A
 • MR-J4-70A
 • MR-J4-100A
 • MR-J4-200A
 • MR-J4-350A
 • MR-J4-500A
 • MR-J4-700A,
 • MR-J4-700A4
 • MR-J4-11KA,
 • MR-J4-11KA4
 • MR-J4-15KA,
 • MR-J4-15KA4
 • MR-J4-22KA,
 • MR-J4-22KA4
 • MR-J4-700A-RJ,
 • MR-J4-700A4-RJ
 • MR-J4-11KA-RJ,
 • MR-J4-11KA4-RJ
 • MR-J4-15KA-RJ,
 • MR-J4-15KA4-RJ
 • MR-J4-11KB,
 • MR-J4-11KB4
 • MR-J4-15KB,
 • MR-J4-15KB4
 • MR-J4-22KB,
 • MR-J4-22KB4
 • MR-J4-DU30KB4,
 • MR-J4-DU37KB4
 • MR-J4-10B-RJ,
 • MR-J4-10B1-RJ
 • MR-J4-20B-RJ,
 • MR-J4-20B1-RJ
 • MR-J4-40B-RJ,
 • MR-J4-40B1-RJ
 • MR-J4-60B-RJ
 • MR-J4-70B-RJ
 • MR-J4-200B4-RJ
 • MR-J4-350B4-RJ
 • MR-J4-500B4-RJ
 • سرو موتور سری MELSERVO-J3
 • سرو موتور سری MELSERVO-JE
 • سروو موتور سری MELSERVO-J4
 • سرو موتور سری MELSERVO-JN

88
19 آذر 1398 - 15:41
این خدمت را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید