صاعقه گیر الکترونیکی

شرکت سپانیرو نماینده انحصاری شرکت AIDITEC اسپانیا در ایران از سراسر ایران نمایندگی و عامل فروش فعال می پذیرد. WEB : WWW.SEPANIRO.COM تلفن : 0216613439


صاعقه گیر الکترونیکی

شرکت سپانیرو نماینده انحصاری شرکت AIDITEC اسپانیا در ایران از سراسر ایران نمایندگی و عامل فروش فعال می پذیرد. 

شرکت سپانیرو مجری و فروشنده انواع صاعقه گیرهای اروپایی آماده ارائه خدمات مشاوره ، نصب و نگهداری انواع  سیستمهای حفاظت از صاعقه (قفس فارادی،گوی غلتان و صاعقه گیر الکترونیکی) می باشد.

پیوست ها - صاعقه گیر الکترونیکی

484
22 شهریور 1396 - 17:16
این خدمت را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید