آموزش درایو و اینورترهای یوروترم و پارکر Eurotherm & Parker

آموزش درایو و اینورترهای یوروترم و پارکر Eurotherm & Parker


سفارش با تلگرام
آموزش درایو و اینورترهای یوروترم و پارکر Eurotherm & Parker

الف) دوره آموزش مقدماتی اینورتر (درایوهای AC) پارکر و یوروترم
- کد دوره : TCS-2010
- عنوان دوره : اپراتوری و کار با اینورترهای پارکر و یوروترم PARKER & EUROTHERM
- درایوهای قابل انتخاب : AC690+ , AC650 , AC890
- محتوای کلاس : آموزش مبانی موتور و درایوهای AC ، آشنایی با مدلهای مختلف درایوهای پارکر و یوروترم PARKER & EUROTHERM ، بررسی جامع و کامل پارامترهای اینورتر انتخاب شده و انجام کار عملی با درایو
- منبع آموزش: فایلها و فیلمهای آموزشی آموزشگاه ، کتب ماشینهای الکتریکی و دفترچه راهنمای درایو انتخاب شده پارکر و یوروترم PARKER & EUROTHERM پیش نیاز : آشنایی با مبانی برق قدرت ، الکترونیک ، کنترل و موتورهای الکتریکی
- قابلیتهای هنرجو پس از آموزش : توانایی در نصب ، راه اندازی و تنظیم پارامترهای درایو
- زمان کلاس : 16 ساعت در طی دو روز

ب) دوره آموزشی پیشرفته اینورتر (درایوهای AC) پارکر PARKER و یوروترم EUROTHERM
- کد دوره : TCS-2020
- عنوان دوره : اجرای سولوشنهای پرکابرد صنعتی با اینورترهای پارکر و یوروترم PARKER & EUROTHERM
- درایوهای قابل انتخاب : AC690+ , AC650 , AC890
- محتوای کلاس : آشنایی با روش اجرای سولوشنهای مهم و پرکاربرد صنعتی توسط درایوها از جمله : مولتی پمپ ، جرثقیل ، آسانسور ، PID کنترل و . . . . .
- منبع آموزش : فایلها و فیلمهای آموزشی آموزشگاه در زمینه سولوشنهای درایو و دفترچه راهنمای درایو انتخاب شده و کاتالوگهای مخصوص سولوشنهای درایو
- پیش نیاز : گذراندن دوره آموزش مقدماتی درایوهای پارکر و یوروترم PARKER & EUROTHERM
- قابلیتهای هنرجو پس از آموزش : توانایی در اجرای سولوشنهای مختلف درایوهای AC
- زمان کلاس : 8 ساعت در طی یک روز
ج) کلاسهای آموزشی فشرده اینورتر (درایوهای AC) پارکر PARKER و یوروترم EUROTHERM
- کد دوره : TCS-2015 و TCS-2025
- عنوان دوره ها : دوره مقدماتی فشرده و دوره ترکیبی مقدماتی و پیشرفته فشرده اینورترهای پارکر و یوروترم PARKER & EUROTHERM
- شرح دوره : این دوره ها جهت افرادی که زمان کمتری برای آموزش دارند و یا آشنایی بیشتری با درایوها دارند تهیه شده شده است که منجر به کاهش زمان و هزینه در یادگیری مطالب می گردد
- درایوهای قابل انتخاب : AC690+ , AC650 , AC890
- محتوای کلاس : مطالب این دوره ها مانند دوره های عادی ولی بصورت مختصر و مفید تهیه و تنظیم شده است
- منبع آموزش : فایلها و فیلمهای آموزشی آموزشگاه ، دفترچه راهنمای درایو انتخاب شده و کاتالوگهای مخصوص سولوشنهای درایو
- زمان کلاس : برای دوره مقدماتی 10 ساعت در طی یک روز و برای دوره ترکیبی 20 ساعت در طی دو روز

د) دوره آموزشی کانورتر (درایوهای DC) پارکر PARKER و یوروترم EUROTHERM
- کد دوره : TCS-2040
- عنوان دوره : اپراتوری و کار با کانورترهای پارکر و یوروترم PARKER & EUROTHERM
- کانورترهای قابل انتخاب : DC590+ , DC590C
- محتوای کلاس : آموزش مبانی موتور و درایوهای DC ، آشنایی با مدلهای مختلف درایوهای پارکر و یوروترم PARKER & EUROTHERM ، بررسی جامع و کامل پارامترهای کانورتر انتخاب شده و انجام کار عملی با درایو
- منبع آموزش: فایلها و فیلمهای آموزشی آموزشگاه ، کتب ماشینهای الکتریکی و دفترچه راهنمای درایو انتخاب شده پارکر و یوروترم PARKER & EUROTHERM
- پیش نیاز : آشنایی با مبانی برق قدرت ، الکترونیک ، کنترل و موتورهای الکتریکی
- قابلیتهای هنرجو پس از آموزش : توانایی در نصب ، راه اندازی و تنظیم پارامترهای درایو
- زمان کلاس : برای دوره مقدماتی 8 ساعت و برای دوره ترکیبی 16 ساعت

ج) کلاسهای آموزشی فشرده کانورتر (درایوهای DC) پارکر PARKER و یوروترم EUROTHERM
- کد دوره : TCS-2045
- عنوان دوره : دوره فشرده اپراتوری و کار با کانورترهای پارکر و یوروترم PARKER & EUROTHERM
- شرح دوره : این دوره ها جهت افرادی که زمان کمتری برای آموزش و یا آشنایی بیشتری با درایوها دارند تهیه شده شده است که منجر به کاهش زمان و هزینه در یادگیری مطالب می گردد
- درایوهای قابل انتخاب : DC590+ , DC590C
- محتوای کلاس : مطالب این دوره ها مانند دوره های عادی ولی بصورت مختصر و مفید تهیه و تنظیم شده است
- منبع آموزش : فایلها و فیلمهای آموزشی آموزشگاه ، دفترچه راهنمای درایو انتخاب شده
- زمان کلاس : 10 ساعت برای دوره ترکیبی 16 ساعت

پیوست ها - آموزش درایو و اینورترهای یورو...
3. School.jpg Sarchenshme Copper-ABB 20170111-131724.jpg


سفارش با تلگرام سفارش با واتساپ

1055
22 مرداد 1396 - 16:34
این خدمت را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید