آموزش سافت استارت ، اینورتر و درایوهای سانترنو Santerno Inverter School

آموزش سافت استارت ، اینورتر و درایوهای سانترنو Santerno Inverter School


سفارش با تلگرام
آموزش سافت استارت ، اینورتر و درایوهای سانترنو Santerno Inverter School

الف) دوره آموزش مقدماتی اینورتر (درایوهای AC)سانترنو SANTERNO
- کد دوره : TCS-1810
- عنوان دوره : اپراتوری و کار با اینورترهای سانترنو SANTERNO
- درایوهای قابل انتخاب : Sinus Penta , Sinus Vega , Sinus M & N
- محتوای کلاس : آموزش مبانی موتور و درایوهای AC ، آشنایی با مدلهای مختلف درایوهای سانترنو SANTERNO ، بررسی جامع و کامل پارامترهای اینورتر انتخاب شده و انجام کار عملی با درایو
- منبع آموزش: فایلها و فیلمهای آموزشی آموزشگاه ، کتب ماشینهای الکتریکی و دفترچه راهنمای درایو انتخاب شده سانترنو SANTERNO
- پیش نیاز : آشنایی با مبانی برق قدرت ، الکترونیک ، کنترل و موتورهای الکتریکی
- قابلیتهای هنرجو پس از آموزش : توانایی در نصب ، راه اندازی و تنظیم پارامترهای درایو
- زمان کلاس : 16 ساعت در طی دو روز

ب) دوره آموزشی پیشرفته اینورتر (درایوهای AC)سانترنو SANTERNO
- کد دوره : TCS-1820
- عنوان دوره : اجرای سولوشنهای پرکابرد صنعتی با اینورترهای سانترنو SANTERNO
- درایوهای قابل انتخاب : Sinus Penta , Sinus Vega , Sinus M & N
- محتوای کلاس : آشنایی با روش اجرای سولوشنهای مهم و پرکاربرد صنعتی توسط درایوها از جمله : مولتی پمپ ، جرثقیل ، آسانسور ، PID کنترل و . . . . .
- منبع آموزش : فایلها و فیلمهای آموزشی آموزشگاه در زمینه سولوشنهای درایو و دفترچه راهنمای درایو انتخاب شده و کاتالوگهای مخصوص سولوشنهای درایو
- پیش نیاز : گذراندن دوره آموزش مقدماتی درایوهای سانترنو SANTERNO
- قابلیتهای هنرجو پس از آموزش : توانایی در اجرای سولوشنهای مختلف درایوهای AC
- زمان کلاس : 8 ساعت در طی یک روز
ج) کلاسهای آموزشی فشرده اینورتر (درایوهای AC) سانترنو SANTERNO
- کد دوره : TCS-1815 و TCS-1825
- عنوان دوره ها : دوره مقدماتی فشرده و دوره ترکیبی مقدماتی و پیشرفته فشرده اینورترهای سانترنو SANTERNO
- شرح دوره : این دوره ها جهت افرادی که زمان کمتری برای آموزش دارند و یا آشنایی بیشتری با درایوها دارند تهیه شده شده است که منجر به کاهش زمان و هزینه در یادگیری مطالب می گردد
- درایوهای قابل انتخاب : Sinus Penta , Sinus Vega , Sinus M & N
- محتوای کلاس : مطالب این دوره ها مانند دوره های عادی ولی بصورت مختصر و مفید تهیه و تنظیم شده است
- منبع آموزش : فایلها و فیلمهای آموزشی آموزشگاه ، دفترچه راهنمای درایو انتخاب شده و کاتالوگهای مخصوص سولوشنهای درایو
- زمان کلاس : برای دوره مقدماتی 10 ساعت در طی یک روز و برای دوره ترکیبی 20 ساعت در طی دو روز

د) دوره آموزش کنورتر (درایوهای DC) سانترنو SANTERNO
- کد دوره : TCS-1840
- عنوان دوره : اپراتوری و کار با کانورترهای سانترنو SANTERNO
- کانورترهای قابل انتخاب : DCREG
- محتوای کلاس : آموزش مبانی موتور و درایوهای DC ، آشنایی با مدلهای مختلف کنورتر (درایوهای DC) سانترنو SANTERNO ، بررسی جامع و کامل پارامترهای کانورتر انتخاب شده و انجام کار عملی با کنورتر (درایوهای DC)
- منبع آموزش: فایلها و فیلمهای آموزشی آموزشگاه ، کتب ماشینهای الکتریکی و دفترچه راهنمای درایو انتخاب شده سانترنو SANTERNO
- پیش نیاز : آشنایی با مبانی برق قدرت ، الکترونیک ، کنترل و موتورهای الکتریکی
- قابلیتهای هنرجو پس از آموزش : توانایی در نصب ، راه اندازی و تنظیم پارامترهای کنورتر (درایوهای DC)
- زمان کلاس : 16 ساعت در طی دو روز

ه) کلاسهای آموزشی فشرده کنورتر (درایوهای DC) سانترنو SANTERNO
- کد دوره : TCS-1845
- عنوان دوره ها : دوره فشرده اپراتوری و کار با کنورتر (درایوهای DC) سانترنو SANTERNO
- شرح دوره : این دوره ها جهت افرادی که زمان کمتری برای آموزش دارند و یا آشنایی بیشتری با درایوها دارند تهیه شده شده است که منجر به کاهش زمان و هزینه در یادگیری مطالب می گردد
- درایوهای قابل انتخاب : DCREG
- محتوای کلاس : مطالب این دوره ها مانند دوره های عادی ولی بصورت مختصر و مفید تهیه و تنظیم شده است
- منبع آموزش : فایلها و فیلمهای آموزشی آموزشگاه ، دفترچه راهنمای درایو انتخاب شده و کاتالوگهای مخصوص سولوشنهای درایو
- زمان کلاس : 10 ساعت در طی یک روز

و) دوره آموزشی سافت استارتهای سانترنو SANTERNO
- کد دوره : TCS-1850
- عنوان دوره : اپراتوری و کار با سافت استارتهای سانترنو SANTERNO و سولوشنهای کاربردی
- سافت استارتهای قابل انتخاب : ASAB
- محتوای کلاس : آموزش مبانی موتورهای AC و سافت استارت ، آشنایی با مدلهای مختلف سافت استارتهای سانترنو SANTERNO ، بررسی جامع و کامل پارامترهای سافت استارت انتخاب شده ، انجام کار عملی و آشنایی با روش اجرای سولوشنهای مهم و پرکاربرد صنعتی توسط سافت استارتها از جمله : راه اندازی پمپ ، فن و بارهای سنگین.
- منبع آموزش : فایلها و فیلمهای آموزشی آموزشگاه ، دفترچه راهنمای سافت استارت انتخاب شده و کاتالوگهای مربوط به سولوشنهای کاربردی سافت استارت
- پیش نیاز : آشنایی با موتورهای AC و سیستمهای کنترلی و اتوماسیون صنعتی
- قابلیتهای هنرجو پس از آموزش : توانایی تنظیم و راه اندازی و اجرای سولوشنهای مختلف سافت استارتهای دیجیتال
- زمان کلاس : 8 ساعت در طی یک روز

پیوست ها - آموزش سافت استارت ، اینورتر و...
3. School.jpg bg-img3.jpg 20170111-131715.jpg


سفارش با تلگرام سفارش با واتساپ

519
22 مرداد 1396 - 16:18
این خدمت را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید