09359107878 - جست و جو

09359107878 - جستجو در خدمات و محصولات

تاریخچه LED

سنگ نورانی luxnoor.com

برای اولین بار در در سال ۱۹۶۲ در مقیاس صنعتی تولید وبه بازار عرضه شد در آن سال LED تنها به رنگ قرمز و با ترکیب آلومینیوم،گالیم ،آرسناید بود