نمایندگی فوتک - جست و جو

نمایندگی فوتک - جستجو در خدمات و محصولات

سنسور خازنی فوتک

پارس سنسور

سنسورهای خازنی فوتک یکی دیگر از سنسورهای بدون تماس و بدون کنتاکت الکتریکی هستند که در مقابل تمامی فلزات و انواع مواد واکنش نشان میدهد

نمایندگی فوتک - جستجو در برگ نماها

پارس سنسور

پارس سنسور

نماینده فوتک و آتونیکس در تهران هستیم. واردات لوازم بر...