سخت افزار - جست و جو

سخت افزار - جستجو در برگ نماها

طراح  PCB

طراح PCB

طراحی بوردهای پیچیده، فشرده و فرکانس بالا