بورد چند لایه - جست و جو

بورد چند لایه - جستجو در برگ نماها

طراح  PCB

طراح PCB

طراحی بوردهای پیچیده، فشرده و فرکانس بالا