آبنما طبقاتی - جست و جو

آبنما طبقاتی - جستجو در خدمات و محصولات

آبنمای سنگی ساتین

سنگ وزین

آبنمای سنگی ساتین متشکل از سه فواره ستونی شکل ۴ ضلعی مربعی است که با ارتفاع های مختلف ۴۰ - ۶۰ - ۸۰ سانتی متر به ترتیب در یک راستا قرار گرفته اند

13000000

آبنما راحیل

سنگ وزین

آبنما راحیل به صورت متقارن و با زاویه ۹۰ درجه از حالت ایستا است که آب از هر دو کوزه به کاسه ی وسطی سرازیر می شود.

21500000

آبنما طبقاتی فروغ

سنگ وزین

آبنما طبقاتی فروغ متشکل از دو کاسه سنگی با سبک کلاسیک و ابزار منحصر بفرد خاص خود است که به ستون اصلی آبنما متصل هستند.

148000000

آبنما طبقاتی آسو

سنگ وزین

آبنما طبقاتی آسو مانند آبنما آرا از ۲ کاسه تشکیل شده با این تفاوت که گوی گردان ندارد. آب از قسمت بالای ستون به سمت کاسه اول سپس دوم سرریز می گردد.

26000000

آبنما سنگی ویستا

سنگ وزین

آبنما ویستا مدل دارای یک باکس سنگی و حوض بزرگ تری است که در محل ساخته می شود و نیاز به لوله کشی دارد

13500000

آبنما طبقاتی آرا

سنگ وزین

آبنما طبقاتی آرا (Ara Stone Fountain) متشکل از دو حوض و یک گوی گردان است. آب ابتدا از گوی به کاسه زیرین آن، سپس به کاسه دوم سرریز می شود

18500000

آبنما سنگی غنچه

سنگ وزین

آبنما سنگی غنچه دارای یک حوض دایره ای شکل بوده که داخل آن یک ستون کار شده و بر روی آن یک کاسه کوچک نصب شده است

7200000

آبنمای سنگی آریا

سنگ وزین

آبنمای سنگی آریا، یک آبنما با سبک کلاسیک و کمی فانتزی است. این آبنما طبقاتی متشکل از یک ستون مرکزی است که در حول آن سه حوض به ترتیب کوچک به بزرگ...

17000000

آبنما سنگی نخل آبشاری

سنگ وزین

آبنما سنگی نخل آبشاری (Cascade Palm Stone Fountain) دقیقا شبیه درخت نخل با حکاکی های ظریف و زیبا جز آبنمای طبقاتی (پیش ساخته) محسوب می شود.

11000000

آب نمای سنگی کایان

سنگ وزین

آب نمای سنگی کایان (Cayan Stone Fountain) یک آب نمای ساده و زیباست. این آبنما متشکل از یک ستون چهارگوش مربعی شکل پیچ خورده، یک گوی و یک حوض دایر...

10300000