مهندسی معکوس و نمونه سازی بردهای الکترونیک

مهندسی معکوس و نمونه سازی بردهای الکترونیک


سفارش با تلگرام
مهندسی معکوس و نمونه سازی بردهای الکترونیک

مهندسی معکوس و نمونه سازی بردهای الکترونیک

یکی از خدمات مجموعه مهندسی نوتریکا نمونه سازی و مهندسی معکوس تجهیزات و بردها ی الکترونیک، ابزار دقیق و اتوماسیون میباشد. در بخش نمونه سازی، دستگاه یا برد مورد نظر دقیقا طبق نمونه اولیه ساخته می شود و در موارد مورد نیاز اصلاحات بر روی آن اعمال می گردد. در بخش مهندسی معکوس نیز عملکرد و نقشه دستگاه به طور کامل استخراج شده و بنا بر درخواست مشتری تغییرات و اصلاحات مورد نیاز بر روی آن اعمال می گردد.

سفارش با تلگرام سفارش با واتساپ

440
14 تیر 1397 - 20:18
این خدمت را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید