چراغ ترافیکی ضدانفجار Explosion Proof Traffic light

Explosion Proof Traffic light


چراغ ترافیکی ضدانفجار Explosion Proof Traffic light

قابل استفاده در محیط های مستعدخطر نفت ؛ گاز ؛ پتروشیمی ؛ معادن ؛ صنایع نظامی و دفاعی

پیوست ها - چراغ ترافیکی ضدانفجار Explos...
nuovaasp lighting catalog00109.jpg


سفارش با واتساپ

773
18 شهریور 1395 - 11:29
این خدمت را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید