چراغ ترافیکی ضدانفجار Explosion Proof Traffic light

Explosion Proof Traffic light
چراغ ترافیکی ضدانفجار  Explosion Proof Traffic light

قابل استفاده در محیط های مستعدخطر نفت ؛ گاز ؛ پتروشیمی ؛ معادن ؛ صنایع نظامی و دفاعی

16
18 شهریور 1395 - 11:29
nuovaasp lighting catalog00109.jpg