چراغ مستقیم 200وات ضدانفجار Ex Lighting Fixtures For Incandescent Lamp

Ex Lighting Fixtures For Incandescent Lamp
چراغ مستقیم 200وات ضدانفجار  Ex Lighting Fixtures For Incandescent Lamp

قابل استفاده درمحیط های مستعدخطرانفجار نفت ؛ گاز ؛ پتروشیمی ؛ معادن ؛ صنایع نظامی و دفاعی

22
18 شهریور 1395 - 11:25
nuovaasp lighting catalog00069.jpg