تابلو برق ضدانفجار Explosion Proof Panel

Explosion Proof Panel
تابلو برق ضدانفجار Explosion Proof Panel

قابل استفاده در محیط های مستعد خطرانفجار نفت ؛ گاز ؛ پتروشیمی ؛ معادن ؛ صنایع نظامی ودفاعی

21
18 شهریور 1395 - 11:17
page0061-001.jpg