چراغ تونلی ضدانفجار Explosion Proof Lighting Fitting

Explosion Proof Lighting Fitting
چراغ تونلی ضدانفجار Explosion Proof Lighting Fitting

قابل استفاده در محیط های مستعدخطرانفجار نفت ؛ گاز ؛ پتروشیمی ؛ معادن ؛ صنایع نظامی و دفاعی

19
18 شهریور 1395 - 10:56
nuovaasp lighting catalog00070.jpg