پرژکتور ضدانفجار Explosion Proof floodlight

Explosion Proof floodlight
پرژکتور ضدانفجار Explosion Proof floodlight

قابل استفاده در محیط های مستعد خطرانفجارنفت؛ گاز؛ پتروشیمی ؛ معادن ؛ صنایع نظامی و دفاعی

22
18 شهریور 1395 - 10:49
nuovaasp lighting catalog00084.jpg