جاکشن باکس ضدانفجارExplosion Proof Junction Box

Explosion Proof junction box
جاکشن باکس ضدانفجارExplosion Proof Junction Box

قابل استفاده در محیط های مستعد خطر انفجار نفت ؛ گاز ؛ پتروشیمی ؛ معادن ؛ صنایع نظامی و دفاعی

16
18 شهریور 1395 - 10:43
page0098-001.jpg