باکس ضد انفجار Explosion Proof Enclosures

Explosion Proof Enclosures
باکس ضد انفجار Explosion Proof Enclosures

قابل استفاده در محیط های مستعد خطرانفجارنفت ؛ گاز ؛ پتروشیمی ؛ معادن ؛ صنایع نظامی و دفاعی

13
18 شهریور 1395 - 10:31
page0063-001.jpg