آلبوم 3

مرحله اول کار یک آپارتمان 2 واحده درشهرستان رضوانشهردرمهر ماه سال1390

نمونه ای از کارهای انجام شده در ساختمان

................................................
................................................
................................................
MAGHSOODI65
...............................................
...............................................
...............................................

 

آلبوم 3
پیوست ها - آلبوم 3
20.jpg 19.jpg 17.jpg 18.jpg 16.jpg 15.jpg 14.jpg 13.jpg 12.jpg 10.jpg 11.jpg 9.jpg 8.jpg 7.jpg 6.jpg 5.jpg 4.jpg 3.jpg 2.jpg 1.jpg470
13 آذر 1395 - 17:17
این آلبوم را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید