آلبوم1

مرحله اول کار یک آپارتمان 2 واحده در روستای زیبای تازه آباددربهمن ماه سال1390

نمونه ای از کارهای انجام شده در ساختمان

................................................
................................................
................................................
MAGHSOODI65
...............................................
...............................................
............................................... 

آلبوم1
پیوست ها - آلبوم1
16022012716.jpg 16022012697.jpg 16022012694.jpg 16022012693.jpg 16022012688.jpg 16022012690.jpg 16022012680.jpg 16022012668.jpg 16022012651.jpg 16022012653.jpg 16022012647.jpg 14022012639.jpg 14022012643.jpg 14022012638.jpg357
10 آذر 1395 - 12:15
این آلبوم را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید