طرح ضمانت محصولات تولیدی مشتریان

یکسال و شش ماه ضمانت ما به شما

طرح ضمانت محصولات تولیدی مشتریان با سفارش محصول ساخت و نهایی کردن محصول و با در خواست تولید محصول با تعداد در خواستی شما آن محصول به مدت یکسال و شش ماه ضمانت خواهد شد

Garanty-V2.png7
7 دی 1395 - 16:51