طرح ضمانت محصولات تولیدی مشتریان

یکسال و شش ماه ضمانت ما به شما

طرح ضمانت محصولات تولیدی مشتریان با سفارش محصول ساخت و نهایی کردن محصول و با در خواست تولید محصول با تعداد در خواستی شما آن محصول به مدت یکسال و شش ماه ضمانت خواهد شد

پیوست ها - طرح ضمانت محصولات تولیدی مشتریان
Garanty-V2.png48
7 دی 1395 - 16:51
این آلبوم را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید