127 3516 گزارش تخلف

انواع ارستر

حفاظت خطوط تغذیه نیروی برق


سفارش آنلاین با تلگرام
انواع ارستر

این بخش مربوط به حفاظت خطوط تغذیه نیروی برق قسمتهای مختلف سایت می باشد.

برای ایجاد حفاظت کامل از دو کلاس حفاظتی طبق استاندارد استفاده می شود. ارسترهای کلاس 1 در تابلو های اصلی و ورودی سایت نصب می شوند. هادی ارتباطی ارستر از ترمینال خروجی آن توسط سیم افشان روکش دار نمره 35 مسی مستقیما به باسبار ارت موجود در داخل تابلوی مربوطه وصل می شود.


ارسترهای کلاس 1:

این نوع ارستر مطابق با استاندارد IEC 61643-11 و ارستر های حفاظتی تک پل قدرتمندی با کلاس حفاظتی 1 در برابر انرژی (جریان)صاعقه میباشند .قابلیت هدایت و دفع جریان یا انرژی بوجود امده از برخورد مستقیم صاعقه بر روی سیستم صاعقه گیر خارجی یا سرویسهای هوایی با شکل موج 350/10 را دارد.نصب آن بصورت ریلی میباشد.

- محل نصب مناسب این رنج از ارستر ها در تابلوهای تغذیه ورودی میباشد و همچنین در نواحی که بیشتر تحت تاثیر شرایط جوی میباشند یا مکانهایی که معمولا تاسیسات آنها مجهز به سیستمهای حفاظت خارجی میباشند

- تخلیه جریان ضربه با شکل موج (350/10) میکرو ثانیه : 50-25 کیلو آمپر در هر فاز

- ظرفیت عبور جریان تا 50 کیلو آمپر

- بدون نشتی جریان (LCF)

- تکنولوژی تخلیه چند مرحله ای


ارسترهای ترکیبی:

این رنج محصولات مطابق با استاندارد IEC 61643-1 و ترکیبی از ارسترهای حفاظتی جریان صاعقه در کلاس 1 و ارسترهای حفاظتی اضافه ولتاژهای گذرا درکلاس 2 میباشند. نصب آن بصورت ریلی میباشد.

- محل نصب مناسب این رنج در تابلوهای تغذیه ورودی میباشد و همچنین در نواحی که بیشتر تحت تاثیر شرایط جوی میباشند یا مکانهایی که معمولا تاسیسات آنها مجهز به سیستمهای حفاظت خارجی میباشند

- تخلیه جریان ضربه با شکل موج (350/10) میکرو ثانیه : 15 یا 7.5 کیلو آمپر در هر فاز

TNS-TNC-TT-IT- بصورت تک پل برای سیستم های توزیع نیرو

- رنج ولتاژ نامی: 120-230-320-400 ولت

- دارای نشانگر وضعیت بر روی تجهیز(بمنظور بازدید چشمی) و دارای ترمینال ریموت نشان دهنده وضعیت

سفارش آنلاین با تلگرام

520
3 بهمن 1395 - 12:39 18 تیر 1396 - 11:07
این محصول را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید