صنایع غذایی

ساخت میله الکترود برای کنترل کننده سطح


صنایع غذایی

میله های الکترود قابل ساخت در طول های مختلف برای کنترل سطح منابع با استفاده از سوییچ سطح الکترونیکی


101
27 فروردین 1399 - 0:34
این خدمت را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید