نگهداری تاسیسات

یک سیستم نگهداری و تعمیرات خوب می‌بایست ابزاری اثربخش برای مدیران و مجریان در امور مختلف باشد، تا بتواند در دراز مدت علیرغم استهلاک تجیهزات، تلاش نماید تا عملکرد آنها کاهش نیابد.


سفارش با تلگرام
نگهداری تاسیسات

از جمله اهداف تعمیرات و نگهداری از یک طرف افزایش زمان قابلیت استفاده و بهره‌وری و کاهش نرخ و تواتر خرابی و از کار افتادگی است و از طرف دیگر افزایش طول عمر مفید اقتصادی دستگاه‌ها، ماشین‌ها و قطعات مورد نظر می‌باشد.از کار افتادگی و خواب دستگاه‌ها در حین کار می تواند پیامدهای منفی زیادی در برداشته باشد و موجب تحمیل هزینه‌های مربوط گردد. ودر موارد خاص، مغایرت با اصول حفاظت و عملیات گروه‌های دیگری کار و ایجاد مخاطرات احتمالی. یک سیستم مناسب نت جهت بهینه‌سازی خود نیازمند یک بازخور اطلاعاتی و فرآیند کنترل است. بازخور اطلاعاتی در مورد عملکرد واقعی و خروجی سیستم است و کنترل، فرآیند سنجش و مقایسه عملکرد واقعی سیستم با عملکرد از پیش تعیین شده (استانداردها) است. به طوری که استنباط می‌شود، کنترل، مستلزم تبیین و تعیین استانداردهایی (از پیش) برای سنجش عملکرد واقعی است.

سفارش با تلگرام سفارش با واتساپ

648
19 آبان 1395 - 12:40
این خدمت را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید