پیمانکاری برق و کنترل

طراحی، تولید، نصب، تست، راه اندازی کلیه سیستمهای برق و کنترل
پیمانکاری برق و کنترل

کلیه خدمات برق و کنترل و ابزار دقیق و سیستمهای مخابراتی توسط شرکت کنترل نیرو ارائه میگردد.

118
13 بهمن 1394 - 13:01
Untitled-1.jpg