کارتهای الکترونیکی سیستم کنترل مارک 4

کارت های الکترونیکی سیستم کنترل اسپیدترونیک مارک 4 ، Speed Tronic Mark 4

سیستم های کنترل نیروگاهی، مثل هر سیستم کنترل الکترونیکی دیگر، وابسته به کارت های الکترونیکی هستند که بعنوان اجزا و پیکره این سیستم ها ایفای نقش می کنند. طبیعی است که هرگاه هریک از این کارتها دچار نقص کارکرد شوند، صرف نظر از وجود سیستم پشتیبان و موازی که اغلب سیستم های کنترل دارند، باید برای اطمینان یافتن از صحت عملکرد سیستم، آنرا تعمیر و یا جایگزین نمود. بنابراین، تعمیر و تأمین کارت های سیستم های کنترل، به منظور پشتیبانی از این سیستم ها امری ضروری است که بصورت متعارف در اغلب نیروگاه های کشور از مجاری منابع خارجی، به انجام می رسد.
از طرف دیگر با توجه به اینکه در اغلب نیروگاههای قدیمی، سیستم های کنترلی که همراه توربین ها و تجهیزات اصلی از منابع خارجی تأمین گردیده اند، اغلب این سیستم ها هم یا فرسوده شده و از رده خارج گردیده و یا در صورت کارکرد، تامین کارتهای مربوط به آنها؛ حتی از منابع خارجی نیز به دشواری صورت می گیرد.
برای رفع این معضل؛ شرکت بهساز صنیع سیستم از حدود بیست سال پیش تولید برخی از کارت های الکترونیکی سیستم کنترل اسپیدترونیک مارک 4، (که سازنده اصلی آن شرکت جنرال الکتریک آمریکاست)، را در دستور کار خود قرار داد، که با طراحی، ساخت و تامین این کارتها برای نیروگاه های کشور، توانست خدمات ارزنده ای به ایشان، (به خصوص در زمان تحریم ها)، انجام دهد.448
23 مرداد 1396 - 13:11
این آلبوم را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید