ماموریت های گروه عطار

ماموریت های گروه عطار


سفارش آنلاین با تلگرام
ماموریت های گروه عطار
 • کارآفرینی دانش بنیان
 • فرهنگ سازی، علاقه مندسازی، جذب و حمایت از نخبگان برای راه اندازی کسب و کار دانش بنیان
 • سرمایه گذاری جسورانه
 • شناسایی و تملک سهام شرکت های مستعد
 • کمک به رشد شرکت ها
 • فرهنگ سازی و جلب مشارکت سایر نهادها
 • جذب سرمایه
 • واگذاری سهام شرکت های رشد یافته
 • آشنا کردن و آموزش نهادهای سرمایه گذاری برای سرمایه گذاری در شرکت های دانش بنیان
 • مشارکت با سایر صندوق ها و نهادها جهت سرمایه گذاری مشترک با دو هدف
 • آشنایی نهادها با این فرایند
 • استفاده از بازار یا ارتباطات سازمانها در امر توسعه شرکت ها
 • ایجار ساز و کار جذب علم و فن آوری از مراکز علمی و تحقیقاتی
 • کمک به حل مشکلات و توسعه کسب و کار شرکت های دانش بنیان
پیوست ها - ماموریت های گروه عطار
.jpg سال جاری.jpg


سفارش آنلاین با تلگرام

502
17 شهریور 1395 - 12:25
این خدمت را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید