فعالیت های گروه عطار

فعالیت های گروه عطار


سفارش با تلگرام
فعالیت های گروه عطار
 • فرهنگ سازی، علاقه مندسازی، جذب و حمایت از نخبگان جهت انجام فعالیت های دانش بنیان
 • تفاهم با سازمانها و نهادها جهت گسترش فعالیت های دانش بنیان
  • دانشگاه صنعتی شریف؛ دانشگاه تهران؛ دانشگاه صنعتی مالک اشتر
  • صاایران؛ خدمات اول؛ پارک فناوری پردیس
  • بنیاد مسکن؛ بنیاد مستضعفان؛ صندوق بازنشستگی سازمان صدا و سیما
 • سرمایه گذاری در شرکت ها و یا تملک بخشی از سهام آنها و کمک به رشد آنها
  • زیست فناوری و درمان: گروه شرکتهای گسترش صنعت علوم زیستی(لیدکو)؛ شرکت پرنیان درمان آرمان؛ شرکت بسپار آریا
  • انرژی: شرکتهای توسعه انرژی ایرانیان(تابان)؛ توسعه فناوری شمیم شریف؛ طرح و اندیشه پترو آزما؛ یکتا بهینه توان؛ صدارفن پرداز؛ پرتو انرژی
  • IT : گروههای فناپ و حصین؛ شرکتهای بصیر پردازش و تحلیل و تصویر داده شمارا
 • حمایت از تشکیل شرکتهای دانش بنیان
  • ایجاد هسته های فنی برای کار بر روی ایده هایی که میتواند منجر به تشکیل شرکت های دانش بنیان شود
 • واگذاری بخشی از سهام شرکت های رشد یافته
 • فعالیت های برون مرزی
  • عمان: احداث کلنیک درمانی؛ صادرات دارو
  • فعالیتهای تجاری در کشورهای امارات و روسیه
پیوست ها - فعالیت های گروه عطار
 های گروه عطار.jpg


سفارش با تلگرام

742
17 شهریور 1395 - 12:22
این خدمت را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید