ATD-SS10

تلفن کننده خودکار
ATD-SS10

تلفن کننده ها می توانند با متتصل شدن به مرکز ، هنگام وقوع آتش سوزی ویا هر تحریک دیگر به وسیله ی برقراری تماس با شماره های ذخیره شده، افراد مسئول را از آن حادثه مطلع سازند.

تلفن کننده ها در دو نوع ATD-L25 و ATD-SS10 تولید می گردند.

179
7 آبان 1393 - 10:46 8 دی 1393 - 17:00