بررسی پایداری سیگنال کوچک سیستم ۹ باسه IEEE

شبیه سازی بررسی پایداری سیگنال کوچک سیستم ۹ باسه IEEE
قیمت: 40,000 تومان

بررسی پایداری سیگنال کوچک سیستم ۹ باسه IEEE

بررسی پایداری سیگنال کوچک یکی از مهمترین بخش های بررسی سیستم قدرت می باشد. پایداری سیگنال کوچک یک سیستم قدرت با استفاده از بررسی مقادیر ویژه آن انجام میشود. بطور کلی پایداری سیگنال کوچک براساس محل قرار گرفتن صفرها و قطب های سیستم بدست می آید. به این منظور از از مکان هندسی ریشه ها که در درس کنترل خطی آموختیم برای بررسی این پایداری استفاده میکنیم.

در این پروژه پایداری سیگنال کوچک بر روی سیستم ۹ باسه IEEE توسط کدنویسی در محیط متلب انجام شده است. ماتریس های ژاکوبین و Y سیستم توسط برنامه نویسی در محیط متلب بدست امده سپس با استفاده از روش پخش بار نیوتن رافسون، پایداری سیگنال کوچک سیستم مورد نظر مورد بررسی قرار میگیرد.


544
25 خرداد 1396 - 23:17 4 مرداد 1396 - 7:00
این محصول را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید

محصولات مشابه - بررسی پایداری سیگنال کوچک سیستم ۹ ...