لامپ چوش

لامپ های فرکانس .اسیلاتور


سفارش آنلاین با تلگرام
لامپ چوش

انواع لامپهای های فرکانس جوش پلاستیک .جوش لوله وپروفیل.جوش آلومینیوم.عملیات حرارتی از 250 وات ت800کیلو وات

پیوست ها - لامپ چوش
4cx1000.jpg 2UCAVKHUFBCA3DPI86CAEZDMG6CA94RQNUCALILMOACA5TF26ACAQSBSH9CAIV87RLCAMR2DI1CATRSTK8CA2HKDMWCAVSWTL2CAPEGCLECADZH8K2CA8T2ZUACA03F5P1CAP7CQ6TCAIVHJHUCAKCI06Q.jpg 7ECA5YCBRDCAO5WRTBCABVAOFTCAB3YY31CAO90VSECATO3GFRCAI3OQ1ICAH6E96ICAKRCZ31CAAW4RX2CA5OW0TZCAM0CE6GCA07S52JCAV5YU49CASUG1ZACA28F2NOCA7I0J91CAXY1Z5HCACBJTMB.jpg Launch-Tube-E3062C-.jpg $-57 (1).JPG rf-triode-7t69rb-250x250.jpg RQCAVQFZM6CA2ZL1X6CA6ZFVNCCABT7P9RCAV6YTXTCAI2WACXCAH4C1X0CA5JIG5QCA4EWS4CCAFANME6CAZEH9S0CAQSPSM7CAOO9S1LCA7A2LH2CA4UDNFRCA6QMUY2CA5FTCICCA5IR4BGCAE6S4F0.jpg 18CA5WG27PCA0I10R1CAH01DV6CARF5N8LCA9YBC2ICAR3VQOQCAOVYXBYCAZ1O8K4CA40DYQQCA5EWUGJCAYLG0DSCANDKTOVCAP4AENHCAWDCHM3CASVWJOBCA8II903CAU86105CAL60RLFCA91DTTB.jpg Electron-Tube 20110120044444.jpg $-57 (2).JPG


سفارش آنلاین با تلگرام

618
4 تیر 1395 - 16:31 4 تیر 1395 - 16:49
این محصول را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید