لامپ چوش

لامپ های فرکانس .اسیلاتور


سفارش با تلگرام سفارش با واتساپ
لامپ چوش

انواع لامپهای های فرکانس جوش پلاستیک .جوش لوله وپروفیل.جوش آلومینیوم.عملیات حرارتی از 250 وات ت800کیلو وات

پیوست ها - لامپ چوش
4cx1000.jpg 2UCAVKHUFBCA3DPI86CAEZDMG6CA94RQNUCALILMOACA5TF26ACAQSBSH9CAIV87RLCAMR2DI1CATRSTK8CA2HKDMWCAVSWTL2CAPEGCLECADZH8K2CA8T2ZUACA03F5P1CAP7CQ6TCAIVHJHUCAKCI06Q.jpg 7ECA5YCBRDCAO5WRTBCABVAOFTCAB3YY31CAO90VSECATO3GFRCAI3OQ1ICAH6E96ICAKRCZ31CAAW4RX2CA5OW0TZCAM0CE6GCA07S52JCAV5YU49CASUG1ZACA28F2NOCA7I0J91CAXY1Z5HCACBJTMB.jpg Launch-Tube-E3062C-.jpg $-57 (1).JPG rf-triode-7t69rb-250x250.jpg RQCAVQFZM6CA2ZL1X6CA6ZFVNCCABT7P9RCAV6YTXTCAI2WACXCAH4C1X0CA5JIG5QCA4EWS4CCAFANME6CAZEH9S0CAQSPSM7CAOO9S1LCA7A2LH2CA4UDNFRCA6QMUY2CA5FTCICCA5IR4BGCAE6S4F0.jpg 18CA5WG27PCA0I10R1CAH01DV6CARF5N8LCA9YBC2ICAR3VQOQCAOVYXBYCAZ1O8K4CA40DYQQCA5EWUGJCAYLG0DSCANDKTOVCAP4AENHCAWDCHM3CASVWJOBCA8II903CAU86105CAL60RLFCA91DTTB.jpg Electron-Tube 20110120044444.jpg $-57 (2).JPG


سفارش با تلگرام سفارش با واتساپ

823
4 تیر 1395 - 16:31 4 تیر 1395 - 16:49
این محصول را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید