خازن های سرمیکی

آب خنک وهوا خنک

خازنهای آب گردون سرامیکی و پی تی اف وانواع خازنهای دیسکی های واتاژ هوا خنک مخصوص دستگاههای جوش لوله وپروفیل وعملیات حرارتی وچوش پلاستک در ظرفیتهای مختلف

خازن های سرمیکی
پیوست ها - خازن های سرمیکی
KONHX.jpg 0,0,415,60826,980,735,8f45be1b.jpg 261021416438-0.jpg download (6).jpg qwe-250x250.jpg 5RCAV19NKCCAI4DDT1CAI0L0RRCARD5I09CA90X7ANCA2XNF4LCA8S835ECALVV14KCAF7EHBQCA35F72SCAQVDUE2CAIVG6M0CAXRNL6RCA6RR4Z7CACBZNVICAG545WMCALQE995CAK1VXFQCAUKQ0OS.jpg lnk2514428-10.jpg681
4 تیر 1395 - 16:22
این آلبوم را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید