هویه گات ، هویه رومیزی GOOT، هویه قلمی ولر

شرکت فنی و مهندسی راد الکتریک توزیع کننده انواع هویه رومیزی، قلمی و هوای گرم محصول شرکت‎ های GOOT ژاپن، WELLER آلمان، ASAHI سنگاپور


هویه گات ، هویه رومیزی  GOOT، هویه قلمی ولر

شرکت فنی و مهندسی راد الکتریک توزیع کننده انواع هویه رومیزی، قلمی و هوای گرم محصول شرکت‎ های GOOT ژاپن، WELLER آلمان، ASAHI سنگاپور ، ژرف ایران، GAOYUE چین ، DAIYO سنگاپور و LOTFETT آلمان آمادگی خود را جهت ارائه اجناس ذیل اعلام می‎دارد:
1. هویه هوای گرم 100 وات، با 5 عدد نازل، نمایشگر دیجیتال، کنترل درجه حرارت و پایه هویه شرکت گات ژاپن.
2. هویه قلمی 40 وات به همراه کنترل درجه حرارت شرکت GOOT ژاپن.
3. هویه رومیزی 80 وات به همراه کنترل درجه حرارت شرکت گات ژاپن.
4. هویه تفنگی 60 وات شرکت GOOT ژاپن.
5. سیم لحیم شرکت گات ژاپن.
6. شمش قلع شرکت GOOT ژاپن.
7. روغن لحیم 20 گرمی شرکت گات ژاپن.
8. قلع کش آمپولی شرکت GOOT ژاپن.
9. وان قلع ( حوضچه قلع ) شرکت گات ژاپن.

10. هویه هوای گرم 100 وات، با 5 عدد نازل، نمایشگر دیجیتال، کنترل درجه حرارت و پایه هویه شرکت ولر آلمان.
11. هویه قلمی 40 وات به همراه کنترل درجه حرارت شرکت WELLER آلمان.
12. هویه رومیزی 80 وات به همراه کنترل درجه حرارت شرکت ولر آلمان.
13. هویه تفنگی 60 وات شرکت WELLER آلمان.
14. سیم لحیم شرکت ولر آلمان.
15. شمش قلع شرکت WELLER آلمان.
16. روغن لحیم 20 گرمی شرکت ولر آلمان.
17. قلع کش آمپولی شرکت WELLER آلمان.
18. وان قلع ( حوضچه قلع ) شرکت ولر آلمان.

19. هویه هوای گرم 100 وات، با 5 عدد نازل، نمایشگر دیجیتال، کنترل درجه حرارت و پایه هویه شرکت آساهی سنگاپور.
20. هویه قلمی 40 وات به همراه کنترل درجه حرارت شرکت ASAHI سنگاپور.
21. هویه رومیزی 80 وات به همراه کنترل درجه حرارت شرکت آساهی سنگاپور.
22. هویه تفنگی 60 وات شرکت ASAHI سنگاپور.
23. سیم لحیم شرکت آساهی سنگاپور.
24. شمش قلع شرکت ASAHI سنگاپور.
25. روغن لحیم 20 گرمی شرکت آساهی سنگاپور.
26. قلع کش آمپولی شرکت ASAHI سنگاپور.
27. وان قلع ( حوضچه قلع ) شرکت آساهی سنگاپور.

28. هویه هوای گرم 100 وات، با 5 عدد نازل، نمایشگر دیجیتال، کنترل درجه حرارت و پایه هویه شرکت ژرف ایران.
29. هویه قلمی 40 وات به همراه کنترل درجه حرارت شرکت ژرف ایران.
30. هویه رومیزی 80 وات به همراه کنترل درجه حرارت شرکت ژرف ایران.
31. هویه تفنگی 60 وات شرکت ژرف ایران.
32. سیم لحیم شرکت ژرف ایران.
33. شمش قلع شرکت ژرف ایران.
34. روغن لحیم 20 گرمی شرکت ژرف ایران.
35. قلع کش آمپولی شرکت ژرف ایران.
36. وان قلع ( حوضچه قلع ) شرکت ژرف ایران.

37. هویه هوای گرم 100 وات، با 5 عدد نازل، نمایشگر دیجیتال، کنترل درجه حرارت و پایه هویه شرکت GAOYUE چین.
38. هویه قلمی 40 وات به همراه کنترل درجه حرارت شرکت گایو چین.
39. هویه رومیزی 80 وات به همراه کنترل درجه حرارت شرکت GAOYUE چین.
40. هویه تفنگی 60 وات شرکت گایو چین.
41. سیم لحیم شرکت GAOYUE چین.
42. شمش قلع شرکت گایو چین.
43. روغن لحیم 20 گرمی شرکت GAOYUE چین.
44. قلع کش آمپولی شرکت گایو چین.
45. وان قلع ( حوضچه قلع ) شرکت GAOYUE چین.

46. هویه هوای گرم 100 وات، با 5 عدد نازل، نمایشگر دیجیتال، کنترل درجه حرارت و پایه هویه شرکت DAIYO سنگاپور.
47. هویه قلمی 40 وات به همراه کنترل درجه حرارت شرکت دایو سنگاپور.
48. هویه رومیزی 80 وات به همراه کنترل درجه حرارت شرکت DAIYO سنگاپور.
49. هویه تفنگی 60 وات شرکت دایو سنگاپور.
50. سیم لحیم شرکت DAIYO سنگاپور.
51. شمش قلع شرکت دایو سنگاپور.
52. روغن لحیم 20 گرمی شرکت DAIYO سنگاپور.
53. قلع کش آمپولی شرکت دایو سنگاپور.
54. وان قلع ( حوضچه قلع ) شرکت دایو سنگاپور.

55. هویه هوای گرم 100 وات، با 5 عدد نازل، نمایشگر دیجیتال، کنترل درجه حرارت و پایه هویه شرکت LOTFETT آلمان.
56. هویه قلمی 40 وات به همراه کنترل درجه حرارت شرکت لتفت آلمان.
57. هویه رومیزی 80 وات به همراه کنترل درجه حرارت شرکت LOTFETT آلمان.
58. هویه تفنگی 60 وات شرکت لتفت آلمان.
59. سیم لحیم شرکت LOTFETT آلمان.
60. شمش قلع شرکت لتفت آلمان.
61. روغن لحیم 20 گرمی شرکت LOTFETT آلمان.
62. قلع کش آمپولی شرکت لتفت آلمان.
63. وان قلع ( حوضچه قلع ) شرکت LOTFETT آلمان.

هویه گات ، هویه رومیزی GOOT، هویه قلمی ولر ، هویه هوای گرم WELLER ، هویه تفنگی GAOYUE ، وان قلع گایو ، حوضچه قلع DAIYO ، سیم لحیم ASAHI ، روغن لحیم آساهی ، لحیم کاری ژرف ، شمش قلع ASAHI ، قلع کش آساهی ، قلع کش آمپولی ژرف ، هویه چیست؟ ، انواع هویه گات ، معرفی هویه GOOT ، درباره هویه ولر ، لحیم کاری با هویه WELLER ، بهترین هویه GAOYUE ، تعمیر هویه گایو ، قیمت هویه تفنگی DAIYO ، انواع نوک هویه ASAHI ، هویه و هیتر آساهی ، نوک هویه ژرف ، خرید هویه ASAHI ، فروش هویه آساهی ، قلع کش برقی ژرف ، نحوه استفاده از قلع کش گات ، دستگاه قلع کش برقی GOOT ، قلع کش سیمی ولر ، هویه قلع کش برقی WELLER ، قلع کش چیست؟ ، هویه تفنگی وات متغیر GAOYUE ، هویه تفنگی ترانسی گایو ، قیمت هویه هوای گرم DAIYO ، هویه رومیزی دیجیتال ASAHI ، هویه رومیزی قابل تنظیم آساهی ، قلع کاری با وان قلع گات ، حوضچه لحیم کاری GOOT ، وان قلع با دیمر ولر ، وان قلع اتوماتیک WELLER ، حوض قلع GAOYUE ، نحوه کار با وان قلع گایو ، شمش قلع DAIYO ، قیمت وان قلع ASAHI ، فروش حوضچه قلع ASAHI ، طریقه کار با حوضچه قلع ژرف ،


642
25 مرداد 1395 - 17:12 2 مهر 1396 - 11:37
این محصول را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید

محصولات مشابه - هویه گات ، هویه رومیزی GOOT، هویه...