طراحی نور و روشنایی

اجرای کلیه پروژه های نور پردازی و روشنایی


طراحی نور و روشنایی

واحد مهندسی روشنایی صنایع روشنایی تولیدنور با استفاده از سیستم های آزمایشگاهی مدرن و تجهیزات پیشرفته نسبت به ارائه مشاوره و پیاده سازی نور و روشنایی اقدام نماید.


664
17 بهمن 1394 - 12:17
این خدمت را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید