محصولات DeDe (چراغ سیگنال)

ملزومات برق صنعتی فشار ضعیف
محصولات DeDe (چراغ سیگنال)
  • چراغ سیگنال با LED تایوانی
  • چراغ سیگنال زرد و قرمز با 8 LED تایوانی
  • چراغ سیگنال با دو سال گارانتی تعویض
104
28 مرداد 1394 - 11:23
1-LED220V  سیگنال کد.jpg 13-LED048V 14-LED048V 2-LED220V