چراغ کارگاهی - سوله ای

جهت روشنایی کارگاهها و سوله ها
چراغ کارگاهی - سوله ای

چراغهای کارگاهی جهت روشنایی کارگاهها و سوله ها و همچنین انبارها استفاده میشود

از مزایا این چراغها کاهش مصرف برق و همچنین طول عمر بالاست

297
17 شهریور 1394 - 15:31 2 آبان 1395 - 11:10
image.jpg