بیمه آتیه

سرمایه گذاری و بیمه
بیمه آتیه

افراد دوراندیش و آینده نگر با هرتوان مالی ازطریق پس اندازهای خود می توانند یک بیمه نامه عمر و پس انداز داشته باشند . این بیمه نامه ازطریق جمع آوری پس اندازهای کوچک مردم سرمایه های بزرگ برای آن ها تشکیل می دهد . با خرید این بیمه نامه هم می توانید از پوشش های بیمه از قبیل پرداخت هزینه های درمان سرطان ، هزینه های بیمارستان و.... برخوردارشوید .

202
4 فروردین 1394 - 12:57
 بیمه عمر بخش داخلی اصلاح شده.jpg