شرکت برق منطقه ای تهران شرکت برق منطقه ای تهران

اخبار و اطلاعات مربوط به این شرکت و ادارات تابعه

هدف از ایجاد پورتال شرکت برق منطقه ای تهران در اختیار گذاشتن اخبار و اطلاعات مربوط به این شرکت و ادارات تابعه می باشد. همچنین فعالیت ها و پروژه های صورت گرفته در حوزه برق در این پورتال به اطلاع مخاطبان خواهد رسید.

مخاطبان این وب سایت عموماً اشخاص، شرکت ها و یا سازمان هایی هستند که به نوعی در ارتباط با صنعت برق بوده و یا محصلین و دانشجویانی که علاقه مند به فعالیت و کار در حوزه صنعت برق از جمله تولید ، انتقال و توزیع می باشند. به هر حال استفاده از این وب سایت برای عموم مخاطبان آزاد می باشد.

 

 

برگ نماهای مرتبط
شرکت برق منطقه ای تهران شرکت برق منطقه ای تهران 1 out of 10 based on 1 ratings.