نسل جدید کولرهای آبی- کولر آبی کم مصرف بدون تسمه سان سل

کولر آبی بدون تسمه و پولی و یاتاقان و بدون صدا و لرزش
نسل جدید کولرهای آبی- کولر آبی کم مصرف بدون تسمه سان سل

نسل جدید کولرهای آبی بدون تسمه می باشند و پولی و یاتاقان و صدا و لرزش و نیاز به روغنکاری در آنها حذف شده است. در زیر به برخی از ویزگی های محصول اشاره می شود. اطلاعات بیشتر در کاتالوگ پیوست قابل دسترسی می باشد.

1- موتور این کولر دارای تکنولوژی آلمان بوده و به صورت درایو مستقیم می باشد.

2- سرعت این نوع موتور به صورت پیوسته با استفاده از دیمر قابل تغییر و کنترل می باشد.

3- موتور این کولر در برابر نوسانات ولتاژ شبکه توزیع برق بسیار مقاوم می باشد؛ به طوری که بروز 50 درصد افزایش ولتاژ چند دقیقه ای، هیچگونه آسیبی به آن نخواهد رساند.

4- موتور این کولر ضد آب می باشد.

5- راندمان کلی این نوع کولر در مقایسه با کولرهای تسمه ای متداول، به خصوص در شرایط افت فشار (افزایش طول کانال یا وجود پیچ و تاب در مسیر کانال) بالاتر می باشد.

6- ...

 

559
20 اردیبهشت 1395 - 11:37