ممیزی انرژی

بررسی نوع و میزان و درستی مصرف انرژی و ارایه راهکار برای بهینه شدن آن

این شرکت توانایی ارایه خدمات ممیزی انرژی شامل مشاوره، بازدید و ممیزی، ارایه راهکارهای بهینه سازی مصرف انرژی در منازل، سازمان ها و ادارات، مجتمع های مسکونی و تجاری، کارخانجات صنعتی و ... را دارا می باشد.

56
20 اردیبهشت 1395 - 12:24